Omgevingswet algemeen

Met de Omgevingswet wil de wetgever de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. In totaal worden 26 wetten samengevoegd tot een overkoepelende wet die moet zorgdragen voor een beter afgestemd beheer en gebruik van de fysieke leefomgeving tegen het licht van de huidige maatschappelijke opgaven. Deze transitie betreft een van de grootste politieke aanpassingen op het gebied van wet- en regelgeving. Op deze pagina is daarom relevante documentatie verzameld die bij de implementatie van de Omgevingswet kan worden ingezet.