Bodembeheer van de toekomst

Op 1 januari 2020 is het project Bodembeheer van de Toekomst gestart. Het project is een initiatief van het ‘Gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond WEB’ en wordt ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Bodembeheer. Bij de uitvoering van het project wordt samengewerkt met onder meer de partners van het Uitvoeringsprogramma. Het project ontwikkelt bouwstenen over bodem en ondergrond voor gemeentelijke Omgevingsplannen. Door naar beneden te scrollen op deze pagina vindt u een overzicht en uitwerking van de bouwstenen.

Hoe denkt u over het bodembeheer van de toekomst?

In de toekomst vallen bodembeheertaken onder vlag van de Omgevingswet. Dit is een wet die vraagt om inhoudelijke, organisatorische en beleidsmatige samenhang. En die samenhang geldt eigenlijk ook voor de ondergrond: een bodem- en watersysteem houdt namelijk niet op bij een bestuurlijke grens. Het beheer van dit geheel, bestaande uit het interval vanaf maaiveld tot 500 meter daaronder ligt bij zowel gemeenten, waterschappen als provincies. Er dienen zorgvuldige afspraken te worden gemaakt in het belang van onze gezondheid en de maatschappelijke opgaven waar we allen voor staan.

 

Bouwstenen vanuit activiteiten met bodemimpact

Het project ‘Bodembeheer van de Toekomst’ richt zich op de Omgevingsplannen van gemeenten. Hier is de behoefte aan duidelijkheid het grootst.

  • Welke bodemregels zijn er nodig?
  • Hoe vertaal ik die vanuit de Omgevingsvisie en Omgevingswaarden van mijn gemeente?
  • Hoe vind ik afstemming met buurgemeenten op vergelijkbare bodems met vergelijkbare vraagstukken?

Het project gaat de gemeenten daarbij helpen. En dat gebeurt in het gedachtengoed van de Omgevingswet: we werken vanuit activiteiten, beschrijven te maken afwegingen en komen tot voorbeeldregels over bodem en ondergrond.

Daarbij wordt gewerkt vanuit drie brillen, te weten:

  1. de filosofie van de Omgevingswet;
  2. de maatschappelijke opgaven in het fysieke domein;
  3. het bodem- en watersysteem.

Om alert te blijven op de filosofie van de Omgevingswet, wordt samengewerkt met de VNG en het programma ‘Aan de slag met Omgevingswet’. Klik op onderstaande link om de leidraad voor de uitwerking van bouwstenen te downloaden

Leidraad uitwerking van bouwsteen activiteiten – Van visie naar regels

Voor en door gemeenten

De bouwstenen komen tot stand in werksessies met experts van gemeenten en Omgevingsdiensten, aangevuld met expert vanuit andere overheden en bedrijfsleven. Activiteit voor activiteit komt aan bod. In gezamenlijke sessies bepalen we waar de prioriteiten liggen, welke dillema’s er zijn, door welke ramen je kunt kijken naar bodemregels.

 

Uw mening telt

U heeft vast een mening over de uivoering van de bodemtaken. ‘Die willen we graag van u vernemen, zodat we daar optimaal op kunnen inspelen. Het is duidelijk dat er veel verandert, maar het is vanwege de complexiteit van het bodemsysteem en de dynamiek van de opgaven momenteel niet duidelijk wat deze veranderingen precies inhouden. Laat staan dat we ‘eventjes’ een bodembeleid opschrijven in 355 gemeentelijke Omgevingsplannen en 12 provinciale Omgevingsverordeningen en 21 regionale waterakkoorden.

 

Deze webpagina houdt u op de hoogte

Op deze website laten we onze vorderingen zien. Een samenwerking met het project ‘Samen de diepte in’ ligt voor de hand: daar worden regio’s bediend en daar komt mede de hulpvraag om concrete bouwstenen vandaan.

 

Doet u mee?

Hebt u interesse om een bijdrage te leveren? Of heeft u een tip? U kunt deze sturen aan:

Marilou Das – marilou.das@rhdhv.com

Bouwstenen