BOUWSTEEN

Omgang met voormalige stortplaatsen

In deze bouwsteen staan voormalige stortplaatsen centraal. Het gaat dan om oude stortplaatsen, niet om Wm stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog is gestort of baggerstortlocaties. Het gaat niet om beschikte WBB spoedlocaties.

Contactpersoon

Gerd de Kruif
gerddekruif@gmail.com

Doel

Deze bouwsteen beoogt inzicht te bieden in het complexe onderwerp van voormalige stortplaatsen, gezien over de nazorg van voormalige stortplaatsen in de Omgevingswet weinig specifiek geregeld is, maar het concrete vraagstukken en aandachtspunten kan betreffen. In onze aanpak denken we na over regels in het Omgevingsplan voor de volgende onderscheidende situaties:

  1. Een stortplaats zonder dynamiek en zonder aanwijsbare problematiek: Er zijn geen ontwikkelingen te verwachten, het gebruik is extensief (bv landbouw, natuur).
  2. Een stortplaats met ongewenste emissies: naar het grondwater, van percolaat, stortgas(sen), geur of verspreiding van stortmateriaal/verontreinigde afdeklaag.
  3. Meer intensieve vormen van gebruik op een stortplaats: te denken valt aan evenementen, recreatie, mountainbiken, waarbij voorstelbaar is dat er ook beperkte activiteiten in de afdeklaag of stortlichaam plaatsvinden
  4. Herontwikkeling van de stort: in deze situatie gaat de locatie op de schop voor een nieuwe bestemming en functie.

Team

Het team bestaat uit Renate van Dijk (bodemadviseur TAUW), Gerd de Kruif (zelfstandige), René Smolders (bodemspecialist, gemeente Breda), Marion Sibeijn (bodemjurist, ODNZKG), Adri Bruurs (provincie Noord-Brabant), Raymond Sonneveldt (adviseur, omwb), Jan Frank Mars (adviseur, RWS), Ron Nap (adviseur, Bodem+).

Producten

Juridische frames

Een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.

Informatie volgt.

Informatiebladen

In de informatiebladen hebben we voor een aantal onderwerpen – waar veel vragen of onduidelijkheden over zijn – de relevantie informatie voor u op een rijtje gezet:

Informatie volgt.

Voorbeeldregels

Gelet op gebied, activiteit en ambitie, voorbeelden geven hoe je het in het Omgevingsplan kunt regelen, inclusief toelichting.

Informatie volgt.

Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden die opkomen tijdens de behandeling van deze bouwsteen worden beantwoord en op de website van ‘Bodembeheer van de Toekomst’ geplaatst.