BOUWSTEEN

Omgang met voormalige stortplaatsen

Er wordt gewerkt aan een werkplan. Meer informatie volgt.

Contactpersoon

Gerd de Kruif
gerddekruif@gmail.com