BOUWSTEEN

Omgang met voormalige stortplaatsen

In deze bouwsteen staan voormalige stortplaatsen centraal. Het gaat dan om oude stortplaatsen, niet om Wm stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog is gestort of baggerstortlocaties. Het gaat niet om beschikte WBB spoedlocaties.

Contactpersoon

Gerd de Kruif
gerddekruif@gmail.com

Doel

Deze bouwsteen beoogt inzicht te bieden in het complexe onderwerp van voormalige stortplaatsen, omdat over de nazorg van voormalige stortplaatsen in de Omgevingswet weinig specifiek geregeld is, maar het concrete vraagstukken en aandachtspunten kan betreffen. In onze aanpak denken we na over regels in het Omgevingsplan voor de volgende onderscheidende situaties:

  1. Een stortplaats zonder dynamiek: Er zijn geen ontwikkelingen te verwachten, het gebruik is eenduidig en extensief (bv landbouw, natuur).
  2. Activiteiten op een voormalige stortplaats. Te denken valt aan evenementen, recreatie, mountainbiken, waarbij voorstelbaar is dat er ook beperkte activiteiten in de afdeklaag of stortlichaam plaatsvinden.
  3. Herontwikkeling van de stort: in deze situatie gaat de locatie op de schop voor een nieuwe bestemming en functie.

Team

Het team bestaat uit Renate van Dijk (bodemadviseur TAUW), Willem Jan Langenbach (zelfstandige), Gerd de Kruif (zelfstandige), Ron Nap (adviseur, Bodem+), met medewerking van Marion Sibeijn (bodemjurist, ODNZKG), Adri Bruurs (provincie Noord-Brabant), Raymond Sonneveldt (adviseur, OMWB), Jan Frank Mars (adviseur, RWS).

Producten

Juridische frames: een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.
Informatiebladen: met achtergrondinformatie over de bouwsteen.

Voorbeeldregels

In de staalkaarten zijn een aantal algemene, toelichtende hoofdstukken opgenomen en vervolgens zijn er voor een aantal activiteiten voorbeeldregels opgesteld, inclusief een artikelsgewijze toelichting. Bij de ontwikkeling van de staalkaart is aansluiting gezocht bij het project ‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’ van de VNG. De hoofdstukken worden modulair ontsloten.

Module D1

algemene toelichting op varianten

Webinar

In deze bouwsteen staan voormalige stortplaatsen centraal. Het gaat dan om oude stortplaatsen, niet om Wm stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog is gestort of baggerstortlocaties. Het webinar gaat eerst in op de ontwikkelde producten en daarna wordt er ingegaan op praktijkvragen vanuit het publiek.