'Huiswerk Klaar' kaarten

‘Huiswerk klaar’ is gebaseerd op de ervaringen en inzichten in ‘Samen de diepte in’-regio’s. Daar is gezocht naar samenspel tussen Omgevingswet, maatschappelijke opgaven en bodem- en watersysteem. Om dat samenspel goed voor elkaar te krijgen is voorbereiding op meerdere fronten nodig. Dat hebben we samengevat in acht speelkaarten.

De speelkaarten bieden overzicht van wat je kunt doen voor een goede voorbereiding voor ‘bodem onder de Omgevingswet’. Dan gaat het niet alleen om de inhoud van duurzaam bodemgebruik, maar ook over systeem-, organisatie-, en informatievraagstukken. Het daagt overheden uit om zich voor te bereiden op de toekomst met de juiste middelen, maar is ook een aanmoediging om voortdurend in dialoog te gaan met beleidsmakers, uitvoeringspraktijk en beheerders binnen en buiten de eigen organisatie: samenwerken aan een vitale bodem, samen werken aan het bereiken van maatschappelijke opgaven.

Op deze website worden de speelkaarten één voor één gepubliceerd. Alle kaarten zijn relevant en belangrijk, maar de volgorde waarin de kaarten worden gespeeld liggen niet vast. Je zou het spelenderwijs kunnen oppakken: welke kaart is in jouw gebied het eerste nodig om het bodembeheer van de toekomst in de regio vorm te geven? Na de laatste speelkaart volgt een gedetailleerdere spelinstructie.

Suggesties voor aanvullingen en verbeteringen op de kaarten zijn zeer welkom. Deze kunt u sturen aan Alzira Schaap (alzira.schaap@rhdhv.com).

Klik op onderstaande afbeeldingen om meer te weten te komen over de verschillende kaarten.