Inwerkingtreding Omgevingswet en de gevolgen voor het thema bodem

De Omgevingswet is op 1 januari van dit jaar inwerking getreden, waardoor er veranderingen zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeheer. Een van de belangrijke thema’s die wordt beïnvloed door deze nieuwe wet is bodembeheer. Met de invoering van de Omgevingswet worden de regels en procedures rondom bodemkwaliteit en bodemverontreiniging geüniformeerd. Tegelijkertijd blijft het goed opletten voor degenen die milieubelastende activiteiten in de bodem willen uitvoeren omdat alle gemeenten hun eigen maatwerk kunnen toepassen. 

In de eerste week van januari was het nog relatief rustig op het gebied van bodemvraagstukken, maar in de tweede week nam het aantal telefoontjes naar de IPLO helpdesk aanzienlijk toe in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit laat zien dat er een grotere behoefte is aan ondersteuning en advies met betrekking tot bodemkwesties nu de Omgevingswet van kracht is. De IPLO helpdesk staat klaar om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden aan gemeenten.