Handreikingen en afwegingskaders

Uit de vele gesprekken in de regio’s komt één aspect duidelijk naar voren. Iedereen is op zoek naar handreikingen en afwegingskader. ‘Hoe kunnen de voorgenomen maatregelen optimaal worden afgewogen in het belang van de vele kwaliteiten van de bodem?’ is een veel gehoorde vraag. Dat gaat dus verder dan alleen een afweging in het belang van chemische bodemkwaliteit. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande om afwegingskaders te ontwikkelen. Voortgang is dit proces wordt bijgehouden op deze pagina. Naast afwegingskaders stellen veel gemeenten het op prijs om aan de hand van voorbeelden een start te maken bij de invulling van het instrumentarium van de Omgevingswet. Ook hier zijn volop ontwikkelingen, denk aan de staalkaarten die voor diverse thema’s zijn opgeteld om te hanteren bij de invulling van het omgevingsplan.