Voorbeeldregels

Het doel van het programma Bodembeheer van de toekomst is om gemeenten te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Eén belangrijk product dat wij daarvoor hebben opgesteld is de Staalkaart bodembeheer, waarin voorbeeldregels zijn opgenomen voor verschillende activiteiten in de bodem. Bij de ontwikkeling van de staalkaart is aansluiting gezocht bij het project ‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’ van de VNG.

De Staalkaart bodembeheer is modulair ontsloten. Op deze pagina zijn alle modules van de verschillende bouwstenen verzameld. De algemene introductie (bestaande uit modules I1 en I2) is voor alle thema’s van toepassing. Vervolgens is er per bouwsteen/onderwerp een apart deel opgesteld (deel A, B, etc.). Dit deel bestaat uit een toelichting op de varianten (de eerste module van deel A, B, etc.) en één of meerdere modules met voorbeeldregels. De modules met de voorbeeldregels moeten altijd in samenhang met de algemene introductie (I1, I2) en de eerste module van de betreffende bouwsteen (A1, B1, etc.) worden gelezen.

Aanvullingsspoor

Bodemenergie

Voedselbossen

Voormalige stortplaatsen