De behoefte om de Ondergrond InZichtelijk te maken wordt steeds groter. De maatschappelijke opgaven vergroten de claim op de ondergrond, die steeds voller raakt. Om de ondergrondse ruimtelijke kwaliteit beter te kunnen benutten zijn visualisaties van de ondergrond hard nodig. Om die reden begonnen Deltares en de initiatiefnemers van ‘Samen de Diepte In’ (TAUW, RoyalHaskoningDHV en Witteveen+Bos) in oktober 2020 met het programma ‘Ondergrond InZicht’.

Waarom het programma Ondergrond InZicht?

Het programma Ondergrond InZicht heeft tot doel om het gebruik van visualisaties van de ondergrond te bevorderen, om zo de ondergrond beter mee te nemen in allerlei ruimtelijke trajecten en ontwikkelingen.

Dit doen wij door:

  • Wensen en behoeften op te halen van de gebruikers van ondergrondvisualisaties
  • Bestaande instrumenten en tools te verzamelen, ordenen en ontsluiten die de ondergrond te visualiseren
  • Instrumenten in pilotprojecten toe te passen (en waar nodig doorontwikkelen)
  • Voorbeelden en geleerde lessen van de pilotprojecten te ontsluiten. Dit gebeurt via deze website
  • Een netwerk te vormen van geïnteresseerden en gebruikers in onze Community of Practice. De Community of Practice om voorbeelden en ervaringen te delen, en om mee te sturen in de uitwerking van het programma.

Deelnemen of contact?

  • Heeft u hulp nodig bij het gebruik van ondergrondvisualisaties? U kunt contact opnemen met het programma Ondergrond InZicht door te mailen naar ondergrondInZicht@deltares.nl.
  • Wilt u samen met anderen in een Community of Practice het gebruik van ondergrondvisualisaties verder te ontwikkelen? Meldt u aan door te mailen naar ondergrondInZicht@deltares.nl. Meer informatie vindt u op de pagina Community of Practice.
  • Heeft u mogelijk een interessant pilotproject voor het gebruik van ondergrondvisualisaties? Neem dan contact met ons op via: ondergrondInZicht@deltares.nl. Meer informatie vindt u op de pagina Pilots

Waarom visualisaties van de ondergrond?

De ondergrond is onlosmakelijk verbonden met allerlei bovengrondse ontwikkelingen. Het natuurlijke bodem- en watersysteem is dé basis van de fysieke leefomgeving, en vormt een belangrijke randvoorwaarde voor allerlei bovengrondse ontwikkelingen. Daarnaast beïnvloeden deze bovengrondse ontwikkelingen de ondergrond ook. Om de ondergrond optimaal te benutten voor allerlei maatschappelijke opgaven die spelen (energietransitie, herontwikkeling, klimaatadaptatie, etc.) is het dus zaak dat we inzicht hebben in de ondergrond. Alleen dan is het mogelijk om in lijn met de Omgevingswet de leefomgeving integraal in te richten.

Desalniettemin is de ondergrond voor veel mensen nog een black box, en realiseert men zich niet vaak/tijdig wat de kansen en kwaliteiten zijn die de ondergrond te bieden heeft. Een visualisatie kan enorm bij helpen om informatie over de ondergrond te delen. Visualisaties bestaan in alle soorten en maten. Wat de beste visualisatie is hangt af van het vraagstuk, de fase, de doelgroep, etc. waarvoor die bedoeld is. Voor het creëren van bewustwording van de kansen en kwaliteiten van de ondergrond (voor bijvoorbeeld bestuur of burgers) kan een mooie 3D-schets, waarin bijvoorbeeld de diversiteit van ondergrondse aspecten overzichtelijk is weergegeven, helpen. Voor de herinrichting van een straat wil je wellicht juist een visualisatie in de vorm van een 3D-model, waarin in meer detail alle ondergrondse objecten zijn weergegeven, zodat je kunt zien waar nog ruimte is voor ontwikkeling of misschien zelfs kunt ‘spelen’ met de ondergrondse ruimte en geplande ingrepen.

Om overzicht te creëren in de diversiteit van instrumenten en tools en voorbeelden die er al beschikbaar zijn, zullen we bestaande instrumenten en tools verzamelen, ordenen en ontsluiten. Zo inspireren we de gebruiker en bieden we ondersteuning in het kiezen van de juiste tool.

Onze positie

Met het programma Ondergrond InZicht werken we met diverse andere projecten en programma’s samen die bezig zijn om de ondergrond beter in beeld te brengen. Waar andere initiatieven zich met name richten op het eenduidig ontsluiten van ondergrondgegevens of ondergrondgegevens te delen, ligt onze focus met name op het laagdrempelig toepasbaar maken van ondergrondinformatie middels visualisatie. Zo kan kennis en informatie over de ondergrond beter bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaves. Voor Ondergrond InZicht is het belangrijk dat de visualisaties gemaakt kunnen worden op basis van gegevens die de situatie ter plekke goed weergeeft. De output van de programma’s die zich meer richten op de ontsluiting van ondergrondgegevens is dus belangrijke input voor ons. Zie de video hiernaast voor meer informatie over het programma Ondergrond InZicht.

Zie de pagina Samenwerkingen voor een toelichting op de verschillende programma’s waarmee we samenwerken.

Op initiatief van

logo_deltares
LogoWB