Ontplofbare oorlogsresten

Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Welke regels kan je als gemeente stellen in het Omgevingsplan, bijvoorbeeld als een bouwproject met graafactiviteiten gaat plaatsvinden in een voor ontplofbare oorlogsresten verdacht gebied?

Gemeenten zijn niet verplicht om regels over ontplofbare oorlogsresten in het Omgevingsplan op te nemen. Maar de mogelijkheid is er wel. Hoe dat zit kunt u lezen in het juridisch frame. Verder zijn er voorbeeldregels beschreven, die u ter inspiratie kunt gebruiken. Tenslotte is er een informatieblad, waarin algemene informatie op een rij is gezet. Wilt u meer weten van ontplofbare oorlogsresten, dan kunt u informatie vinden op de website van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Home – Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (kenniscentrum-oo.nl))