Digitaal stelsel Omgevingswet

De digitale ondersteuning van de Omgevingswet is geregeld in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is het centrale punt waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving en de Omgevingswet is terug te vinden. Het DSO bestaat uit verschillende bouwstenen: het Omgevingsloket, de lokale systemen van overheden, de infrastructuur en gegevens en documenten. Het DSO is volop in ontwikkeling en op deze pagina houden we interessante en essentiële documenten bij.