Twente

Twente

De regio Twente kent een unieke mix van stedelijke regio van formaat en landschappelijk hoogwaardige gebieden die nooit ver weg zijn. Twente is qua inwonersaantal groter dan provincies als Flevoland, Groningen of Zeeland en heeft met de stedenband Almelo-Enschede-Hengelo een grote diversiteit aan grootstedelijke functies. Tegelijkertijd kan Twente nog steeds worden beschouwd als landelijke regio met alle eigenschappen die daarbij horen, zoals het rustieke karakter en het vele groen. Naast de natuur kent de regio tevens een divers watersysteem met beken, bronnen, kanalen en uiteraard ondergronds water welke een nauwe verbinding heeft met het klimaat en het menselijk handelen.

Onder Twente

Twente staat net als de rest van Nederland voor grote opgaven die impact hebben op de fysieke leefomgeving. Denk aan de omgang met klimaatverandering of de overstap naar hernieuwbare energie, thema’s waar de ondergrond ook zeker een rol in speelt. De regio Twente is op bestuurlijk vlak relatief ver gevorderd als het gaat om de agendering van bodem en ondergrond bij diverse opgaven omtrent intensieve landbouw, complexe (grond)watersituatie en de diepe ondergrond. De oorzaak van deze bestuurlijke daadkracht ligt in het feit dat de gemeenten in de regio Twente zijn verenigd in een samenwerkingsverband: ‘Onder Twente’. ‘Samen de diepte in’ bouwt voort op deze fundamentele basis. Ondanks de bestuurlijke erkenning stoeit de regio nog wel om het ambtelijk te beleggen en beleid door te laten werken in omgevingsvisies en omgevingsplannen.

 

De diepte in

De algemene doelstelling van de Omgevingswet is duidelijk bij de Twentenaren, maar specifieke ondergrondkennis op het gebied van actuele opgaven zoals de energietransitie is zeer welkom. Deze kennis moet uiteindelijk inzetbaar zijn in gesprekken met de omgevingswetmanagers, zodat bodem ook daadwerkelijk op de juiste wijze landt in de Omgevingswet. In het kader van de wens voor meer diepgang is een ‘special’ georganiseerd op 3 oktober 2019, en deze werd gecombineerd met het traditionele Twents bodemcafé, een gerenommeerd begrip in de regio. De special richtte zich voornamelijk op het thema ‘energietransitie’. Zo werden inspirerende presentaties gegeven over de transitievisie warmte en het effect van zonneparken op de bodem. Daarnaast werd de kennis over de toekomstige bodemkwaliteitszorg getest met een quiz over het Aanvullingsbesluit bodem. Het resulteerde is een levendige discussie met een duidelijke boodschap: “verdiep je in de materie en verenig kennis(netwerken) of de juiste afwegingen te maken. Zie ook hier voor een interessant artikel, gebaseerd op de bodemkoffie.

 

Twentse bodem en maatschappelijke opgaven

De komende jaren spelen er verschillende maatschappelijke opgaven in Twente, zoals klimaatadaptatie, de energietransitie en verduurzaming van de landbouw. De bodem kan een belangrijke en soms onmisbare rol spelen in het aanpakken van deze opgaven. Denk aan een vitale bodem om ons voedsel op te verbouwen, de mogelijkheden voor winning of opslag van energie in de bodem en waterberging in de bodem. Tijdens een kennissessie verbinden we de bodem en opgaven, door de mensen die met beide onderdelen werken bij elkaar te brengen. Centraal tijdens deze kennissessie staat de vraag hoe bodem en ondergrond kan bijdragen aan het verwezenlijken van lokale ambities en het oplossen van opgaven die spelen in Twente.

 

De Kennissessie Twentse bodem en maatschappelijke opgaven vindt plaats op donderdag 12 november.

 

Huiswerk klaar

Net als in de andere regio’s, wordt er in Twente nog een slotbijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van het product Huiswerk klaar. ‘Huiswerk klaar’ is het eindproduct van het project Samen de diepte in, en is ontstaan op basis van alle ervaringen en geleerde lessen uit de verschillende regio’s. Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij de doelen van het Samen de diepte in traject in Twente, de behaalde resultaten en de vervolgstappen. Deze zal plaatsvinden in januari/februari 2021.