BOUWSTEEN

Voedselbossen

Er komen steeds meer voedselbossen in Nederland. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden in hun lokale regelgeving om voedselbossen te faciliteren en te stimuleren. Initiatiefnemers ondervinden echter problemen met de (sectorale) wetgeving bij de verwezenlijking van voedselbossen. In deze bouwsteen zoeken we uit welke problemen we in het Omgevingsplan kunnen oplossen.

Onze definitie van een voedselbos:
Een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Met aanwezigheid van:

  • Een kruinlaag van hogere bomen
  • Minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten
  • Een rijk bosbodemleven

Een voedselbos heeft een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.

Contactpersoon

Josephine Paulussen
josephine.paulussen@odnzkg.nl

 

Doel

De ambitie is om (onnodige) wettelijke hobbels voor Voedselbossen te verhelpen. In deze bouwsteen maken we daarvan een analyse met als doel:

  • Komen tot een concrete ‘leidraad’ waarmee gemeenten, waterschappen en provincies kunnen komen tot regels in hun Omgevingsplan/verordening, deze tekst is onderdeel van het werk van Bodembeheer van de Toekomst
  • Opstellen van voorbeeldregels die gemeenten kunnen opnemen in hun omgevingsplan
  • Vaststellen welke juridische hobbels niet in lokale regelgeving genomen kunnen worden en waarvan escalatie naar regionale of nationale regelgeving wenselijk is. Dit zal aan de begeleidingscommissie van BvdT en aan de Green Deal voedselbossen worden gerapporteerd

Team

Het team bestaat uit Josephine Paulussen (jurist, gemeente Haarlem) en Marco Vergeer (strategisch adviseur, Royal HaskoningDHV).

Er is een samenwerking met mensen van de Green Deal Voedselbossen

Producten

We werken toe naar de volgende producten:

  • Een concrete ‘handleiding/leidraad’ waarmee gemeenten, waterschappen en provincies kunnen komen tot regels in hun Omgevingsplan/verordening
  • Voorbeeldregels die gemeenten kunnen opnemen in hun omgevingsplannen
  • Een notitie met welke juridische hobbels niet in lokale regelgeving genomen kunnen worden en waarvan escalatie naar regionale of nationale regelgeving wenselijk is. Dit zal aan de begeleidingscommissie van BvdT en aan de Green Deal voedselbossen worden gerapporteerd

Daarnaast wordt er een werksessie georganiseerd.

Juridische frames: een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.
Informatiebladen: met achtergrondinformatie over de bouwsteen.

Voorbeeldregels

In de staalkaarten zijn een aantal algemene, toelichtende hoofdstukken opgenomen en vervolgens zijn er voor een aantal activiteiten voorbeeldregels opgesteld, inclusief een artikelsgewijze toelichting. Bij de ontwikkeling van de staalkaart is aansluiting gezocht bij het project ‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’ van de VNG. De hoofdstukken worden modulair ontsloten.

Module C1

algemene toelichting op varianten

Webinar

Er komen steeds meer voedselbossen in Nederland. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden in hun lokale regelgeving om voedselbossen te faciliteren en te stimuleren. De Green Deal Voedselbossen krijgt veel vragen uit de praktijk over lokale wet- en regelgeving. We proberen de vragen vanuit gemeentes en praktijk samen te brengen in een aantal producten voor gemeentes. In de werksessie toetsen we de concept-versies van de stukken en gingen we aan de slag met de vraag: Op welke wijze kunnen we voedselbossen meenemen in het Omgevingsplan?

Bekijk en download de presentatie