BOUWSTEEN

Vitale bodem

Een vitale bodem is van belang voor gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat, water, duurzaamheid, circulariteit, etc. Een vitale bodem kan immers water vasthouden, water zuiveren en doen infiltreren, draagt via organische stof tevens bij aan klimaatregulatie, is de basis voor biodiversiteit en mineralenhuishouding en vormt een gezonde en schone basis voor voedselproductie en grondstofwinning. Daarnaast is de bodem de ‘drager’ van het landschap.


In de Omgevingswet wordt gestreefd naar een meer integrale benadering van de bodem, waarbij meer ruimte is om, naast de chemische kwaliteit van de bodem, ook fysische en biologische aspecten mee te wegen. Een vitale bodem is een bodem waarin zowel de chemische, biologische als fysische kwaliteit op orde is. Dit maakt de bodem weerbaar voor veranderingen zoals droge of juist hele natte periodes en weerbaar tegen plagen en ziekten.

Contactpersoon

Corinne Koot
corinne.koot@witteveenbos.com

Doel

Het doel van deze bouwsteen is voor de onderwerpen bodembiodiversiteit en het vastleggen van koolstof hulpmiddelen te ontwikkelen voor in het omgevingsplan.

Team

Het team bestaat uit Corinne Koot (procesbegeleider, Witteveen+Bos), Peter Sloot (adviseur, Aequator), Saco van Veen (adviseur, gemeente Zwolle), Thijs Vlaar (adviseur, gemeente Amsterdam), Kees de Vette (adviseur, gemeente Rotterdam), Erik Verhallen (adviseur, RWS) en Willem Jan Langenbach (jurist, Legis Advies).

Producten

Juridische frames: een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.
Informatiebladen: met achtergrondinformatie over de bouwsteen.

Webinar

In deze webinar wordt dieper ingegaan op de bouwsteen vitale bodem en de ontwikkelde producten. Zo wordt er onder andere gesproken over de informatiebladen over vitale bodem, koolstofvastlegging en bodembiodiversiteit. In het tweede deel wordt het handelingsperspectief toegelicht.