BOUWSTEEN

Vitale bodem

Een vitale bodem is van belang voor gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat, water, duurzaamheid, circulariteit, etc. Een vitale bodem kan immers water vasthouden, water zuiveren en doen infiltreren, draagt via organische stof tevens bij aan klimaatregulatie, is de basis voor biodiversiteit en mineralenhuishouding en vormt een gezonde en schone basis voor voedselproductie en grondstofwinning. Daarnaast is de bodem de ‘drager’ van het landschap.


In de Omgevingswet wordt gestreefd naar een meer integrale benadering van de bodem, waarbij meer ruimte is om, naast de chemische kwaliteit van de bodem, ook fysische en biologische aspecten mee te wegen. Een vitale bodem is een bodem waarin zowel de chemische, biologische als fysische kwaliteit op orde is. Dit maakt de bodem weerbaar voor veranderingen zoals droge of juist hele natte periodes en weerbaar tegen plagen en ziekten.

Contactpersoon

Corinne Koot
corinne.koot@witteveenbos.com

Doel

Het doel van deze bouwsteen is voor de onderwerpen bodembiodiversiteit en het vastleggen van koolstof hulpmiddelen te ontwikkelen voor in het omgevingsplan.

Team

Het team bestaat uit Peter Sloot (adviseur, Aequator) en Corinne Koot (procesbegeleider, Witteveen+Bos), Saco van Veen (adviseur, gemeente Zwolle), Thijs Vlaar (adviseur, gemeente Amsterdam), Kees de Vette (adviseur, gemeente Rotterdam) en Erik Verhallen (adviseur, RWS).

Producten

Juridische frames

Een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.

Informatie volgt.

Informatiebladen

Informatiebladen met achtergrondinformatie over:

Informatieblad vitale bodem (80% versie gereed)
Informatieblad koolstofvastlegging (80% versie gereed)

Voorbeeldregels

Gelet op gebied, activiteit en ambitie, voorbeelden geven hoe je het in het Omgevingsplan kunt regelen, inclusief toelichting.

Informatie volgt.

Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden die opkomen tijdens de behandeling van deze bouwsteen worden beantwoord en op de website van ‘Bodembeheer van de Toekomst’ geplaatst.