Maatregelen klimaatadaptatie

Uit de enquête komt klimaatadaptatie voort als een belangrijk thema. Hier moet gericht en goed aandacht aan besteed worden. Rond klimaatadaptatie zijn er veel initiatieven en gebeurt er veel.

Vanuit het deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn de stappen voorgeschreven (klimaatstresstest, -risicodialoog en -uitvoeringsprogramma) en de thema’s afgebakend (wateroverlast, hitte, droogte en gevolgbeperking overstromingen). Tempo is nodig en tegelijkertijd moet worden aangesloten bij wat er al is. Een voorbeeld is dat uitvoeringsprogramma’s de actie benoemen om regels op te stellen in een omgevingsplan.