Aanvullingsbesluit bodem

De Wet bodembescherming (Wbb) heeft sinds het van kracht is zorggedragen voor de bescherming van de Nederlandse bodem. Vele duizenden locaties zijn gesaneerd onder de vlag van de Wbb. Bij de transitie naar de Omgevingswet vervalt de Wbb. Relevante regelgeving met betrekking tot bodembescherming is momenteel opgenomen in het aanvullingsbesluit bodem, welke op den duur als volwaardig wordt opgenomen in de Omgevingswet zelf. In het aanvullingsbesluit vindt men bijvoorbeeld welke acties er moeten worden ondernomen bij bepaalde milieubelastende activiteiten (MBA’s) in het belang van adequate bodembescherming.