Ordening van de ondergrond

Ruimtelijke ordening is een aparte tak binnen overheden en gaat veelal in op de bovengrondse indeling van het leefmilieu. Ondanks een groeiend bewustzijn wordt ondergrondse ruimtelijke ordening en daarmee de afstemming tussen onder- en bovengrond vaak niet optimaal betrokken in het proces. En dat terwijl het steeds drukker wordt in de ondergrond. Het gebruik van de ondergrond voor bijvoorbeeld kabels en leidingen, tunnels, ondergrondse gebouwen, energieopslag, geothermie, verbouwing voedsel en drinkwatervoorraden. Daar komt bij dat we in de huidige tijd serieus moeten nadenken over verdeling van verhard oppervlak in relatie tot klimaatadaptatie. Verwacht wordt dat de druk op de bodem en ondergrond in de toekomst nog verder zal toenemen. Ondanks de vele ontwikkelde instrumenten voor ondergrondse ordening, komen er uit het maatschappelijk krachtenveld veel signalen dat het huidige gebruik van de ondergrond in de praktijk tot knelpunten leidt. Op deze pagina verschaffen we informatie en instrumenten om te ondersteunen bij ruimtelijke ordening in zowel de boven- als ondergrond.