Zeer zorgwekkende stoffen

Onder de Omgevingswet zijn de gemeenten straks beheerder van een deel van de fysieke leefomgeving. De opgave voor ‘opkomende verontreinigingen’ is voor hen lastig. Immers is het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen over stoffen waar weinig van bekend is of die niet genormeerd zijn, is complexe uitdaging.

Het resultaat van deze bouwsteen biedt gemeenten een beknopte en praktische beschrijving van informatie over Opkomende verontreinigingen in relatie tot bodembeheer en omgevingsplannen.