Grondwater

Grondwater is letterlijk grenzeloos. Onder onze voeten bevindt zich in Nederland een grote hoeveelheid water in de bodem: grondwater. Grondwater stroomt onder onze voeten door, zonder zich te houden aan gemeentegrenzen, provinciegrenzen, landsgrenzen, wetten of beleid.

Het grondwater gebruiken we voor allerlei doelen: drinkwater, koelen, warmte opslaan voor duurzame energie, onontbeerlijk voor gewassen, bomen en natuur. Zonder grondwater is Nederland onleefbaar. Dat betekent dat we grondwater moeten beschermen. Benutting is goed maar heeft wel spelregels nodig. Die spelregels voorkomen dat grondwater op is en dat grondwater vervuild raakt. Dit zijn spelregels die overheden op lokaal niveau vaststellen. Dat geeft de ruimte om maatwerk te maken. De Omgevingswet geeft die mogelijkheden.

Grondwater onder de Omgevingswet is gedefinieerd als het water dat zich in de verzadigde zone bevindt.