Processtappen

Hoe kom je tot bodemregels in het omgevingsplan?

Het programma Bodembeheer van de Toekomst is er op gericht om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij het opstellen van regels met betrekking tot bodem en ondergrond. Gedurende het programma en tijdens de implementatiefase is gebleken dat veel gemeenten niet alleen inhoudelijke vragen hebben maar ook – en misschien wel vooral – procesvragen. Hoe kom ik tot regels in het omgevingsplan, waar moet ik beginnen, hoe pak ik dat aan, doe ik het juiste, wanneer moet ik wat doen, wat gebeurt er als ik niets doe, hoe zorg ik ervoor dat wat ik doe integraal is, et cetera.

Gelukkig zijn er al door diverse instanties en organisaties processchema’s en ondersteunende documenten uitgewerkt, die gemeenten kunnen helpen bij hun procesvragen. Om gemeenten en omgevingsdiensten te faciliteren in deze vraag is reeds bestaande informatie over het te doorlopen proces verzameld en via deze webpagina ontsloten.

Om de documenten te structureren is de VNG Ontwerptool gebruikt als basis. Deze tool bestaat uit 3 stappen, waar we stap 0 (voorbereiding) aan hebben toegevoegd. Per stap zijn een aantal voorbeeld tips, vragen en/of acties uit de bodempraktijk gegeven. Deze volgen uit de verschillende producten, sessies en bijeenkomsten die in het kader van het programma Bodembeheer van de Toekomst zijn verzorgd. Daarnaast is aangegeven welke documenten kunnen helpen om de betreffende stap verder te brengen.

De ontwerptool is ook reeds doorlopen voor het Aanvullingsspoor, zie de Staalkaart module A1: Aanvullingsbesluit, algemene toelichting op varianten.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Webinar: Slotbijeenkomst Bodembeheer van de Toekomst

19 september 2022

Het succesvolle programma Bodembeheer van de Toekomst sloot af op 19 september 2022 met dit webinar. Felix Rottenberg leidde een aantal sprekers langs alle grote onderwerpen van de nog steeds toekomstige Omgevingswet en de opleveringen van dit programma om het Omgevingsplan op bodemaspecten te ondersteunen.

Webinar: Regels in het Omgevingsplan

9 juni 2021

In deze werksessie bij het Symposium Bodembreed op 10 juni bespraken we het proces dat gemeenten doorlopen bij het opstellen van het omgevingsplan. We zoomden hierbij in op de staalkaart die is ontwikkeld, waarin voor een aantal activiteiten voorbeeldregels zijn opgesteld, inclusief een artikelsgewijze toelichting. Waar let je op in je omgevingsplan? Welke regels zijn van toepassing? De casus start vanaf 29 min.

Webinar: Bodem in het omgevingsplan

27 mei 2021

Tijdens dit webinar zoomen we in op het onderdeel bodem in het omgevingsplan. Welke regels geeft het Rijk mee? En welke mogelijkheden heeft de gemeente om eigen regels te stellen? Aan de hand van concrete voorbeelden schetsen we voorbeeldregels.

Webinar: Bodembreed

11 februari 2021

Op donderdag 11 februari heeft het programma Bodembeheer van de Toekomst samen met Samen de Diepte het allereerste Digitale Bodembreed webinar gegeven. Hier waren maar liefst 199 deelnemers bij aangehaakt, van medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten, tot mensen uit bedrijfsleven, wetenschap en adviesbureaus. Naast een korte introductie op ons programma, hebben we uitvoerig stilgestaan bij het Aanvullingsspoor bodem Omgevingswet, betekenis voor het omgevingsplan en de producten als hulpmiddel hierbij. De slides kun je hier terugkijken.