Processtappen

Hoe kom je tot bodemregels in het omgevingsplan?

Het programma Bodembeheer van de Toekomst is er op gericht om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij het opstellen van regels met betrekking tot bodem en ondergrond. Het programma ontwikkelt verschillende producten die gemeenten kunnen helpen:

  • de informatiebladen bieden kort en bonding overzicht van relevante onderwerpen met betrekking tot bodem onder de Omgevingswet. Bijna iedere bouwsteen heeft één of meerdere informatiebladen gemaakt;
  • de juridische frames bieden duidelijkheid over de juridische kaders bij het opnemen van regels in het omgevingsplan;
  •  in de staalkaartmodules zijn voorbeeldregels uitgewerkt voor mogelijke regels die een gemeente kan/wil opnemen in het eigen omgevingsplan.

Daarnaast ondersteunt het programma Bodembeheer van de Toekomst bij de implementatie van de opgestelde producten. Gedurende het programma en tijdens de implementatiefase blijkt dat veel gemeenten niet alleen inhoudelijke vragen hebben maar ook – en misschien wel vooral – procesvragen. Hoe kom ik tot regels in het omgevingsplan, waar moet ik beginnen, hoe pak ik dat aan, doe ik het juiste, wanneer moet ik wat doen, wat gebeurt er als ik niets doe, hoe zorg ik ervoor dat wat ik doe integraal is, etc. Alhoewel deze procesvragen feitelijk buiten de scope van ons programma liggen, zien we wel dat deze vragen essentieel zijn om te komen tot bodemregels in omgevingsplannen.

Gelukkig zijn er al door diverse instanties en organisaties processchema’s en ondersteunende documenten uitgewerkt, die gemeenten kunnen helpen bij hun procesvragen. Om gemeenten en omgevingsdiensten te faciliteren in deze vraag hebben we reeds bestaande informatie over het te doorlopen proces verzamelt en via deze webpagina ontsloten.

Om de documenten te structureren hebben we de VNG Ontwerptool gebruikt als basis. Deze tool bestaat uit 3 stappen, waar we stap 0 (voorbereiding) aan hebben toegevoegd. Per stap zijn een aantal voorbeeld tips, vragen en/of acties uit de bodempraktijk gegeven. Deze volgen uit de verschillende producten, sessies en bijeenkomsten die in het kader van het programma Bodembeheer van de Toekomst zijn verzorgd. Daarnaast hebben we aangegeven welke documenten u kunnen helpen om de betreffende stap verder te brengen.

De ontwerptool is ook reeds doorlopen voor het Aanvullingsspoor, zie de Staalkaart module A1: Aanvullingsbesluit, algemene toelichting op varianten.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.