Ondergrondse functies

Gemeenten hebben te maken met nieuwe maatschappelijke opgaven: woningbouw, vergroening, energiesystemen, waterberging, ondergrondse infrastructuur en meer. Deze moeten worden ingepast in een nu al te drukke ondergrondse ruimte.

Dat alles gebeurt in een situatie waarin het ondergronds ordenen geen dagelijkse praktijk is en in de steden ook nog zelden is georganiseerd, waardoor mandaat en budget vaak ontbreken. Steden melden problemen: als we in bepaalde delen van ons bebouwd gebied nu niet de regie pakken a) kunnen een aantal opgaven geen ondergrondse ruimte vinden, b) gaan we nog wel beschikbare ondergrondse ruimte weggeven aan functies die we op de langere termijn minder relevant vinden en c) wordt het beheer van de ondergrondse ruimte onbetaalbaar en technisch complex.