Demissionair Minister de Jonge heeft onlangs een brief naar de 1e kamer gestuurd met de definitieve bevestiging dat de Omgevingswet 1 januari in werking treedt. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft een deel van de Nota bodembeheer gelden, een ander deel komt te vervallen of moet worden geactualiseerd. Het is daarom van belang dat voor de inwerkingtreding wordt bepaald wat er met de Nota bodembeheer moet gebeuren. 

Wat er moet gebeuren met de Nota bodembeheer en de daarbij horende bodemkwaliteitskaart, voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt uitgelegd op de website van het Informatie Leefomgeving (IPLO).  https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/omgevingswet/wetsinstrumenten/omgevingsplan/transitie-nota-bodembeheer-omgevingswet/