BOUWSTEEN

Toepasbare regels

De omzetting van juridische regels naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket is relevant voor de implementatie van de gemaakte decentrale en maatwerkregels in het DSO, zodat initiatiefnemers daar zo volwaardig mogelijk gebruik van kunnen maken. We willen helpen met deze omzetting, met name voor dat deel waar door het Rijk (verantwoordelijk voor rijksregels en bruidsschat) geen toepasbare regels worden opgesteld.

Doel

Deze bouwsteen beoogt Toepasbare regels en vragenbomen op te stellen voor generieke onderwerpen en/of activiteiten binnen het thema Bodem & Ondergrond, die voortvloeien uit juridische voorbeeldregels waarvoor een beleidsruimte geldt die door gemeenten kan worden ingevuld.

Team

Het team bestaat uit Mariëlle de Kok (bodemspecialist, DCMR), René Bezuyen (Adviseur Ruimtelijke omgeving en informatievoorziening), Michiel Wolbers (adviseur, Royal HaskoingDHV) en Marco Vergeer (strategisch adviseur, Royal HaskoningDHV).

In samenwerking met mensen van de WEB-Taakgroep Bodeminformatiebeheer, met name Harry van den Oever en René Smolders.

Contactpersoon

Marielle de Kok
marielle.dekok@dcmr.nl

Producten

  • Uitwerking van de Toepasbare Regels en Vragenbomen die voortkomen uit alle juridische voorbeeldregels van de verschillende bouwstenen (categorieën) waarvoor een beleidsruimte geldt
  • Een ‘verlanglijst’ voor informatieproducten (data of kaarten) die kunnen dienen als (intelligente) input voor de vragenbomen. Deze wordt overgedragen aan de Taakgroep Bodeminformatiebeheer van het WEB
  • Een of meerdere informatiebladen omtrent onze bouwsteen

Webinar

De omzetting van juridische regels naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket is relevant voor de implementatie van de gemaakte decentrale en maatwerkregels in het DSO, zodat initiatiefnemers daar zo volwaardig mogelijk gebruik van kunnen maken. In deze webinar wordt eerst een overzicht gegeven van toepasbare regels. Vervolgens worden er twee casussen toegelicht vanuit de Drechtsteden en het Noordzeekanaalgebied in samenwerking met Nazca.

Bekijk en download de presentatie
Vragen en antwoorden werksessie