NIEUWS

Het laatste nieuws over Samen de diepte in

De Omgevingswet is op 1 januari van dit jaar inwerking getreden, waardoor er veranderingen zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeheer. Een van de belangrijke thema’s die wordt beïnvloed door deze nieuwe wet is bodembeheer. Met de invoering van de Omgevingswet worden de regels en procedures rondom bodemkwaliteit en bodemverontreiniging geüniformeerd. Tegelijkertijd blijft […]

Meer lezen  

Demissionair Minister de Jonge heeft onlangs een brief naar de 1e kamer gestuurd met de definitieve bevestiging dat de Omgevingswet 1 januari in werking treedt. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft een deel van de Nota bodembeheer gelden, een ander deel komt te vervallen of moet worden geactualiseerd. Het is daarom van belang dat [...]

Meer lezen  

Mede door signalen vanuit de bouwsteen “toepasbare regels” van het programma Bodembeheer van de Toekomst lijkt de bodem nu toch prioriteit te krijgen bij het maken van vergunningschecks in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat is heel belangrijk om in de praktijk echt met de nieuwe systematiek mee te kunnen werken.  Het betekent vooral ook [...]

Meer lezen  

Als afsluiting van onze werkzaamheden in de regio Gelderland, zijn voor vijf verschillende regio’s binnen de provincie snelkookpansessies gehouden. Tijdens deze snelkookpansessies zijn we samen met de deelnemers in een bepaald onderwerp gedoken om met een gerichte sessie antwoord / ondersteuning te geven aan bepaalde vragen/thema’s. Via onderstaande links zijn de verslagen van de sessies […]

Meer lezen  

In relatie met project Samen de diepte in is een studie uitgevoerd door NETICS en Deltares over circulair baggerbeheer. In dit project circulair baggerbeheer wordt een instrument ontwikkeld om te kunnen toetsen op welke wijze bagger zo goed mogelijk circulair afgezet dan wel verwerkt kan worden. Dit instrument wordt getest in drie casussen. Het resultaat […]

Meer lezen  

Op de website van Infomil is een uitgebreid artikel gepubliceerd over het project Samen de diepte in. Het artikel kunt u lezen via deze link.

Meer lezen  

Voor het Eindfestival Follow UP op 25 november 2020 is het Samen de diepte in Journaal gemaakt, met daarin een toelichting op het project en een aantal bijdragen uit de regio’s. Bekijk het journaal hieronder!

Meer lezen  

Bent u klaar voor de start met de Omgevingswet?   KENNISSESSIE BODEM EN ONDERGROND VOOR BESTUURDERS  De komende jaren zijn er veel maatschappelijke opgaven, die niet zonder de bodem en ondergrond opgelost kunnen worden. De bodem, waar we samen vanuit verschillende verantwoordelijkheden beheerder van zijn, biedt vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor duurzame energiewinning of -opslag, voor waterberging […]

Meer lezen  

Het project ‘Samen de diepte in’ heeft als doel om gezamenlijk stappen te zetten bij de integratie van het onderdeel bodem & ondergrond onder de Omgevingswet. Gezien het feit dat de Omgevingswet streeft naar een integrale benadering van de totale fysieke leefomgeving in relatie tot het invullen van uiteenlopende maatschappelijke belangen, is dit geen eenvoudige […]

Meer lezen  

De werkzaamheden in de regio’s zijn vanwege het Corona virus uitgesmeerd over een langere periode. Dit betekent dat Samen de diepte in langer actief zal zijn in de regio’s om kennis te verzamelen en opgedane kennis te delen. Wij gaan tot zeker eind 2020 door en zijn in gesprek met partijen over een vervolg in […]

Meer lezen