Toolbox

In de afgelopen decennia kwamen veel verschillende tools en type visualisaties op de markt.
De mogelijkheden van deze software en programma’s lijken oneindig. Om het gebruik van visualisaties van de ondergrond te bevorderen is het dus niet direct nodig om een nieuwe passende tool te ontwikkelen. Uit gesprekken met gebruikers kwam de behoefte naar voren om een overzicht te creëren in de diversiteit van instrumenten en tools die er al beschikbaar zijn. Programma Ondergrond InZicht heeft een selectie van bestaande tools verzameld en ontsloten in een toolbox. De toolbox heeft als doel om de keuze voor het gebruik van een tool voor ondergrondvisualisatie te ondersteunen tijdens de uitwerkingsfase (link).

In de toolbox is het mogelijk om filters aan te zetten en op basis van daarvan de mogelijkheden te verkennen. Let hierbij op dat de selectie alle voorwaarden zijn waaraan de tool moet voldoen. Als meerdere vinkjes per categorie worden aangevinkt, moet de tool aan beide vinkjes voldoen.

Feedback

Wilt u zelf een instrument ter visualisatie van de ondergrond aandragen voor de toolbox, neem dan contact met ons op door op onderstaande link te klikken. U kunt dezelfde link gebruiken voor overige vragen of opmerkingen met betrekking tot de toolbox.