Kennisbank

Het doel van het project Samen de diepte in is om lokale overheden te activeren om aan de slag te gaan met het verwerken van bodem & ondergrond in de Omgevingswet. Daarnaast heeft het project tot doel om de beschikbare kennis en geleerde lessen die in het project worden opgedaan te ontsluiten, zodat deze voor iedereen beschikbaar is. Zo zorgen we samen voor de verdere verspreiding en landt bodem en ondergrond straks op adequate wijze in de Omgevingswet.

In deze kennisbank vindt u documentatie in relatie tot (bodem en) de Omgevingswet. Wanneer u verder naar onderen scrolt ziet u de kennisbank van het programma Bodembeheer van de Toekomst.

Categorieën

Het programma Bodembeheer van de Toekomst is er op gericht gemeenten en omgevingsdiensten te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van grond, bodem, grondwater en ondergrond in hun Omgevingsplannen. Bodembeheer van de Toekomst werkt aan tien bouwstenen, waarvoor verschillende producten opgeleverd worden.

In deze kennisbank zijn de producten te vinden – die bestaan uit informatiebladen, juridische frames, staalkaarten en aantekeningenbladen. Er kan gezocht worden in de categorieën hieronder, maar ook op trefwoord (bovenaan deze pagina).

Categorieën