Grondwater

Grondwater heeft een belangrijke verbindende rol binnen het bodem- en watersysteem en de vele maatschappelijke opgaven die daarin samen komen. Het gaat om lokale én bovenlokale belangen, zoals water, voedsel, klimaatadaptatie, draagvermogen, energie en landgebruik. Een verbindende, maar vaak ook onzichtbare rol. Ondanks dat formeel gezien de provincie aan de lat staat voor grondwaterkwaliteit, is het ook voor gemeenten van belang om het gesprek aan te gaan met provincie en waterschappen. De gemeente is namelijk primair verantwoordelijk voor de inrichting van het fysieke domein en grondwater is onderdeel van dit domein. Informatie over grondwater (zoals bijvoorbeeld hoe het gebiedsgericht grondwaterbeheer kan worden vormgegeven onder de Omgevingswet) is terug te vinden op deze pagina.