Regioprojecten

In dit project gaan we aan de slag om de behoeften die er in de regio’s leven zoveel mogelijk in te vullen. We werken daarbij samen met een zestal verschillende regio’s. De agenda en de regionale activiteiten worden in de vorm van regioplannen uitgewerkt. We leren hierbij van elkaar en de opgedane kennis gaan we actief verspreiden. Vandaar ons motto:

DOEN – LEREN – OPSCHALEN.

De regio’s: