Omgang met voormalige stortplaatsen

In deze bouwsteen staan voormalige stortplaatsen centraal. Het gaat dan om oude stortplaatsen, niet om Wm stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog is gestort of baggerstortlocaties. Het gaat niet om beschikte WBB spoedlocaties.