BOUWSTEEN

Grondwater

Grondwater is letterlijk grenzeloos. Onder onze voeten bevindt zich in Nederland een grote hoeveelheid water in de bodem: grondwater. Grondwater stroomt onder onze voeten door, zonder zich te houden aan gemeentegrenzen, provinciegrenzen, landsgrenzen, wetten of beleid.

Het grondwater gebruiken we voor allerlei doelen: drinkwater, koelen, warmte opslaan voor duurzame energie, onontbeerlijk voor gewassen, bomen en natuur. Zonder grondwater is Nederland onleefbaar. Dat betekent dat we grondwater moeten beschermen. Benutting is goed maar heeft wel spelregels nodig. Die spelregels voorkomen dat grondwater op is en dat grondwater vervuild raakt. Dit zijn spelregels die overheden op lokaal niveau vaststellen. Dat geeft de ruimte om maatwerk te maken. De Omgevingswet geeft die mogelijkheden.

Grondwater onder de Omgevingswet is gedefinieerd als het water dat zich in de verzadigde zone bevindt.

Contactpersoon

Nicole Hardon
nicole.hardon@rws.nl

Doel

Grondwater is onderdeel van een groter geheel: het watersysteem. Daar zijn verschillende overheden verantwoordelijk voor. In deze bouwsteen werken we inhoudelijke zaken hiervoor uit en geven we ook procesmatige tips om het ‘systeem grondwater’ goed te gebruiken en te beschermen.

Team

Het team bestaat uit Nicole Hardon (Bodem+), Lex Stax (zelfstandige bodemadviseur) en Meinie Naus (bodemadviseur, Tauw).

Producten

De grondwaterkit: dit document geeft procesmatige en inhoudelijke handvatten voor de betrokken overheden. De grondwaterkit bevat:

  • Achtergronden: grondwater als asset
  • Grondwater als systeem: uitleg van de ‘knoppen’ waar aan gedraaid kan worden
  • De juridische bouwstenen: uitleg van de instrumentenmix
  • Uitleg van het proces tussen de betrokken overheden
  • Bouwstenen voor een omgevingsplan: koppeling van grondwater met maatschappelijke thema’s

Workshops: onderdeel van de uitwerking is het houden van twee workshops. Het betreft twee workshops over respectievelijk de regels voor grondwatersanering en over klimaatadaptatie.