NIEUWS

Het laatste nieuws over Samen de diepte in

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021. De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus […]

Meer lezen  

De drinkwatervoorziening en de energietransitie zijn opgaven die beide de ondergrond nodig hebben. Drinkwatermaatschappijen hebben de wettelijke verplichting drinkwater van goede kwaliteit te produceren en te leveren. In Nederland vormt het grondwater een ideaal reservoir voor drinkwaterwinning en daarom hebben drinkwaterbronnen een hoge mate van bescherming. Om drinkwaterwinning in de toekomst mogelijk te houden hebben […]

Meer lezen  

Het eerste exemplaar van het boek ‘Megawet in wording – Klaar voor de start!’ is in ontvangst genomen door de heer Henk Jan Meijer, lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving. Bij de overhandiging waren diverse leden van de Kamercommissie aanwezig. “Waardevol om naast alle wetgeving ook publicaties […]

Meer lezen  

door: Alzira Schaap Hoe ziet de toekomstige energievoorziening eruit in jouw regio? Gemeenten en provincies zijn daar druk mee bezig. Het landelijke Klimaatakkoord stelt dat 16% van alle energie in 2023 uit duurzame bronnen moet komen en dat er op land (via wind en zon) 35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit per jaar moet worden […]

Meer lezen  

In het kader van de Academic Consultancy Training (ACT), heeft een groep studenten van de Wageningen Universiteit zich afgelopen najaar gestort in het onderzoek naar de ondergrondse mogelijkheden om een wijk in Almelo volledig energieneutraal te krijgen. Almelo voorziet bij de energietransitie een belangrijke rol voor ondergrondse energiesystemen, maar heeft nog niet duidelijk hoe die […]

Meer lezen  

De provincie Utrecht, de gemeente De Ronde Venen (DRV) en de omgevingsdiensten werken samen met o.a. de GGD aan een oplossing voor het diffuus loodvraagstuk bij de gemeenten DRV. De komst van de Omgevingswet zorgt voor een verschuiving van verantwoordelijkheden en de impact voor vooral een gemeente is nog vaak lastig te overzien. Dit beïnvloedt […]

Meer lezen  

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale database met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond en onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De overheid beoogt met de BRO de informatievoorziening te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op een gestandaardiseerde wijze aan zowel overheden als andere partijen ter beschikking te stellen. De Wet basisregistratie […]

Meer lezen  

Nieuwsbrief SeptemberDownload

Meer lezen  

bron: Bodemplus In een brief informeert Staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet, waarover de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet een advies heeft uitgebracht. In 2016 is een Integrale Adviescommissie Omgevingswet samengesteld. De Integrale Adviescommissie Omgevingswet adviseert het kabinet over wetgevingsproducten van de stelselherziening, te weten de voorstellen voor de Invoeringswet […]

Meer lezen  

bron: rijksoverheid.nl ©Ministerie van LNV Werk maken van de overgang naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij. Dat staat voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) centraal in het begrotingsjaar 2020. De begroting van het ministerie van LNV overstijgt dit jaar de 1 miljard euro. LNV zet zich in voor het in balans brengen […]

Meer lezen