Drukte in de ondergrond en afwegingen voor de RES en een robuuste drinkwatervoorziening

De drinkwatervoorziening en de energietransitie zijn opgaven die beide de ondergrond nodig hebben. Drinkwatermaatschappijen hebben de wettelijke verplichting drinkwater van goede kwaliteit te produceren en te leveren. In Nederland vormt het grondwater een ideaal reservoir voor drinkwaterwinning en daarom hebben drinkwaterbronnen een hoge mate van bescherming. Om drinkwaterwinning in de toekomst mogelijk te houden hebben provincies in samenspraak met het Rijk afspraken gemaakt over de wijze waarop ze aanvullende strategische voorraden (ASV) aanwijzen en beschermen. Hiervoor leggen ze dus beslag op ondergrondse ruimte. Hoe gaat dat samen met keuzes ten behoeve van de regionale energie strategie (RES)? In bijgevoegde brochure leest u hier meer over.