Wegwijzer en praatplaat voor Vrijwillig Programma beschikbaar

Bron: UP

Aan de slag met de Omgevingswet heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat Bodem+ en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond een wegwijzer en praatplaat gemaakt om overheden te ondersteunen helpt bij het procesontwerp en de vormgeving van een vrijwillig (onverplicht) programma.

Hoe ontwerp je een vrijwillig programma?
Wil je weten hoe je een vrijwillig programma ontwerpt en vormgeeft? Dan kun je gebruikmaken van de Wegwijzer bij het vrijwillig programma. Deze wegwijzer is geen blauwdruk of vast recept, en de manier waarop je hem gebruikt hangt af van de vraag of opgave die je hebt.

Het beleid van een omgevingsvisie kun je verder uitwerken, onder andere in programma’s. Er zijn verschillende soorten programma’s, zoals voor onder andere klimaatadaptatie, ondergrond, energietransitie en gebiedsgericht grondwaterbeheer. Hiervoor kun je o.a. gebruikmaken van het vrijwillig programma