In het kader van de Academic Consultancy Training (ACT), heeft een groep studenten van de Wageningen Universiteit zich afgelopen najaar gestort in het onderzoek naar de ondergrondse mogelijkheden om een wijk in Almelo volledig energieneutraal te krijgen. Almelo voorziet bij de energietransitie een belangrijke rol voor ondergrondse energiesystemen, maar heeft nog niet duidelijk hoe die rol zou moeten worden ingevuld. De studenten van de WUR hebben met grondig onderzoek een aanzet gegeven om een ontwerp te leveren als eerste aanzet voor het voorzien van duurzame energie uit de ondergrond.

Windmolenbroek staat net als vele andere wijken voor een uitdagende taak om onafhankelijk van gas te worden en het pad der duurzaamheid te bewandelen door de uitstoot van CO2 drastisch omlaag te brengen. De CO2 neutrale ambities van de stad kunnen echter niet alleen worden bereikt door alleen te kijken naar de mogelijkheden aan duurzame energie boven het maaiveld. Gelukkig biedt de ondergrond ruimschoots mogelijkheden om in duurzame energie te voorzien.

Een groep studenten van de Wageningen Universiteit heeft voor het vak academic consultancy training (ACT) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bodemenergie in verband met de ambitieuze wensen van de gemeente. Zorgvuldige analyse van de mogelijkheden is essentieel, want ondanks de veelbelovende mogelijkheden die de ondergrond biedt, is het wel zaak zorgvuldig met de ondergrondse ordening om te gaan. In de eerste plaats wordt zodoende energetische efficiency gewaarborgd en zorgen we er zo voor dat andere functies en belangen niet negatief worden beïnvloed.

Het doel van de studentenopdracht was om na te gaan wat de potentiële meerwaarde is van de ondergrond bij de gewenste energietransitie. Hierbij heeft het ACT team een multidisciplinair onderzoek gedaan, gericht op een viertal aspecten, te weten: techniek, geohydrologie, ecologie/chemie en sociale aspecten. Uiteindelijk is een ontwerp op hoofdlijnen opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van ondergrondse energiesystemen in samenhang met bovengrondse aanvullingen. Het ontwerp houdt rekening met bovengrondse energievraag en het reeds bestaande warmtenet in de wijk. Het mooie van de opdracht is dat de studenten de gemeente denkrichtingen heeft gegeven om op voort te bouwen. De bal licht wat dat betreft nu weer bij Almelo.

Leave A Comment