De provincie Utrecht, de gemeente De Ronde Venen (DRV) en de omgevingsdiensten werken samen met o.a. de GGD aan een oplossing voor het diffuus loodvraagstuk bij de gemeenten DRV. De komst van de Omgevingswet zorgt voor een verschuiving van verantwoordelijkheden en de impact voor vooral een gemeente is nog vaak lastig te overzien. Dit beïnvloedt de samenwerking. Lees in het artikel op Expertise Bodem en Ondergrond hoe met een kennisproject, gefinancierd door het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, we stappen proberen te zetten in deze samenwerking en vooral te leren! Hopelijk kunnen we hiermee andere overheden inspireren om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Dit project wordt uitgevoerd als extra regio binnen Samen de diepte in. Mooie verbreding van aanpak DOEN en LEREN!