Het laatste nieuws

In relatie met project Samen de diepte in is een studie uitgevoerd door NETICS en Deltares over circulair baggerbeheer. In dit project circulair baggerbeheer wordt een instrument ontwikkeld om te kunnen toetsen op welke wijze bagger zo goed mogelijk circulair afgezet dan wel verwerkt kan worden. Dit instrument wordt getest in drie casussen. Het resultaat […]

Meer lezen  

Op de website van Infomil is een uitgebreid artikel gepubliceerd over het project Samen de diepte in. Het artikel kunt u lezen via deze link.

Meer lezen  

Voor het Eindfestival Follow UP op 25 november 2020 is het Samen de diepte in Journaal gemaakt, met daarin een toelichting op het project en een aantal bijdragen uit de regio’s. Bekijk het journaal hieronder!

Meer lezen  

Bent u klaar voor de start met de Omgevingswet?   KENNISSESSIE BODEM EN ONDERGROND VOOR BESTUURDERS  De komende jaren zijn er veel maatschappelijke opgaven, die niet zonder de bodem en ondergrond opgelost kunnen worden. De bodem, waar we samen vanuit verschillende verantwoordelijkheden beheerder van zijn, biedt vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor duurzame energiewinning of -opslag, voor waterberging […]

Meer lezen  

Het project ‘Samen de diepte in’ heeft als doel om gezamenlijk stappen te zetten bij de integratie van het onderdeel bodem & ondergrond onder de Omgevingswet. Gezien het feit dat de Omgevingswet streeft naar een integrale benadering van de totale fysieke leefomgeving in relatie tot het invullen van uiteenlopende maatschappelijke belangen, is dit geen eenvoudige […]

Meer lezen  

De werkzaamheden in de regio’s zijn vanwege het Corona virus uitgesmeerd over een langere periode. Dit betekent dat Samen de diepte in langer actief zal zijn in de regio’s om kennis te verzamelen en opgedane kennis te delen. Wij gaan tot zeker eind 2020 door en zijn in gesprek met partijen over een vervolg in […]

Meer lezen  

Bron: ENBO ‘Naast grote maatschappelijke uitdagingen als de klimaatverandering en de noodzakelijke circulaire economie vragen ook andere, culturele en technologische veranderingen om een bijdrage van SIKB’. Aldus SIKB-directeur Henk Koster over de opgaven die dit jaar aan de organisatie worden gesteld.  Kennis naast protocollen‘Waar we in het verleden misschien meenden dat we met protocollen en […]

Meer lezen  

Bron: UP Aan de slag met de Omgevingswet heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat Bodem+ en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond een wegwijzer en praatplaat gemaakt om overheden te ondersteunen helpt bij het procesontwerp en de vormgeving van een vrijwillig (onverplicht) programma. Hoe ontwerp je een vrijwillig programma?Wil je weten hoe je een vrijwillig programma ontwerpt […]

Meer lezen  

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021. De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus […]

Meer lezen  

De drinkwatervoorziening en de energietransitie zijn opgaven die beide de ondergrond nodig hebben. Drinkwatermaatschappijen hebben de wettelijke verplichting drinkwater van goede kwaliteit te produceren en te leveren. In Nederland vormt het grondwater een ideaal reservoir voor drinkwaterwinning en daarom hebben drinkwaterbronnen een hoge mate van bescherming. Om drinkwaterwinning in de toekomst mogelijk te houden hebben […]

Meer lezen