Omgevingswetboek helpt provincies, gemeenten en waterschappen op weg

Het eerste exemplaar van het boek ‘Megawet in wording – Klaar voor de start!’ is in ontvangst genomen door de heer Henk Jan Meijer, lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving. Bij de overhandiging waren diverse leden van de Kamercommissie aanwezig. “Waardevol om naast alle wetgeving ook publicaties vanuit de beroepspraktijk te kunnen doornemen” aldus de heer Meijer.

Bron: VVM

2019-overhandiging-bundel-dvdo

Over minder dan een jaar, op 1 januari 2021, treedt de Omgevingswet in werking. Des te belangrijker is de schat aan informatie die de achtste editie van de Dag van de Omgevingswet heeft opgeleverd voor de implementatie ervan. De oogst van deze congresdag, met meer dan dertig sessies over de verschillende aspecten van de uitvoering van de wet, heeft de VVM gebundeld in het 92 pagina’s tellende boek ‘Megawet in wording – Klaar voor de start!’.

Van wetsontwikkeling naar implementatie
De Dag van de Omgevingswet op 10 oktober 2019 kwam op een spannend moment. Het opstellen van de wetgeving bevindt zich in een afrondende fase. Tegelijkertijd zijn met name overheden zich stevig aan het voorbereiden op de implementatie van de wet. Hoewel ook de voortgang van het wetgevingstraject aan de orde kwam, lag de focus tijdens het congres op de implementatie van de wet.

Diverse tools en strategieën
Voorbereiden op de wet gebeurt op verschillende manieren: in leerkringen en living labs, het oefenen met het ontwerpen van een omgevingsplan, samenwerking in de vorm van omgevingstafels en het concreet werken aan instrumenten zoals omgevingsvisies en de omgevingsverordening. Diverse direct betrokken personen presenteerden hun aanpak tijdens het congres. Dankzij het nu uitgebrachte boek kunnen, naast de 360 deelnemers aan het congres, alle betrokkenen bij de Omgevingswet profiteren van de plussen en minnen van de eerste praktijkinitiatieven.

Samenwerken en afstemmen
Heleen Groot, directeur van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (Ministerie van BZK), ging tijdens het congres ook in op de voorbereidingen op de wet. “Voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet is het op elkaar afstemmen van processen van en tussen overheden één van de belangrijkste uitdagingen.” Vandaar dat er nu ook volop wordt geoefend met interbestuurlijke samenwerking. Van belang in dit kader zijn zeventien regionale try-outs van haar ministerie. “Dat oefenen heeft al interessante inzichten opgeleverd met betrekking tot het afstemmen van beleid, regelgeving en vergunningen”, aldus de programmadirecteur. Ook congresgastheer Hans Oosters, Commissaris van de Koning provincie Utrecht, ging in op dit thema. “Het is van groot belang dat de decentrale overheden met één mond praten. “Doen ze dit niet, dan ontstaat er een soort Bermudadriehoek voor burgers en ondernemers, omdat de betrokken overheden alsmaar naar elkaar zullen doorverwijzen.” Oosters vindt dit niet alleen zeer ongewenst, maar ook een gemiste kans als dit zou gebeuren. “De Omgevingswet maakt het namelijk mogelijk dat de decentrale bestuurslaag daadwerkelijk met één stem vragen uit de samenleving kan beantwoorden.”

De negende editie van de Dag van de Omgevingswet zal plaatsvinden op 8 oktober 2020.

‘Megawet in wording – Klaar voor de start!’ is hier gratis als pdf te downloaden.