NIEUWS

Het laatste nieuws over Samen de diepte in

bron: Zoetermeer nieuws Signaleringskaarten maken de bodem en ondergrond van Zuid-Holland inzichtelijk. Dit helpt gemeenten en partners slimme keuzes te maken bij ruimtelijke planvorming. De ‘Signaleringskaarten Bodem en Ondergrond’ signaleren en agenderen belangrijke aspecten van de bodem en ondergrond in ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Het thema ondergrondse infrastructuur is recent toegevoegd. Op de kaarten is […]

Meer lezen  

Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst op een toepasselijke locatie. De locatie ‘GoudAsfalt’, is een voormalige industriële locatie met een erfenis in de bodem én een pilot in de omgevingswet. In opeengestapelde containers gingen we aan de slag. Ambtenaren en ambassadeurs van de gemeenten in Midden-Holland spraken over drie belangrijke opgaven in het gebied: energie, […]

Meer lezen  

Op donderdag 16 mei vond het symposium Bodembreed plaats. Vanuit ‘Samen de diepte in’ zijn twee deelsessies verzorgd over bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Een kort verslag van de middagsessie ‘Bodem en ondergrond in de Omgevingswet – ervaringen uit de praktijk’ is te downloaden op deze pagina.

Meer lezen  

Beleidswijziging Het Aanvullingsspoor bodem voert een aantal wijzigingen en aanvullingen door in de Omgevingswet. Het doel van het bodembeleid is om een balans aan te brengen tussen: De bescherming van de gezondheid van de mens en het behoud van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier. Ruimte geven aan activiteiten op of […]

Meer lezen