Bent u klaar voor de start met de Omgevingswet?  

KENNISSESSIE BODEM EN ONDERGROND VOOR BESTUURDERS 

De komende jaren zijn er veel maatschappelijke opgaven, die niet zonder de bodem en ondergrond opgelost kunnen worden. De bodem, waar we samen vanuit verschillende verantwoordelijkheden beheerder van zijn, biedt vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor duurzame energiewinning of -opslag, voor waterberging en verkoeling of om ons voedsel duurzaam op te verbouwen en ons drinkwater uit te halen.

Ook zijn er uitdagingen. Passen al deze functies wel in de ondergrond? Hoe benutten en beschermen we onze ondergrond? Er kunnen situaties ontstaan die ‘schuren’.  De Omgevingswet vraagt van ons hier samen en integraal naar te kijken.


Vraagstukken rondom de Omgevingswet: gezamenlijke opgaven voor gemeenten, waterschappen en provincie!
Het beheer en het gebruik van bodem, grondwater en ondergrond is een nog niet uitgewerkt bestuurlijk samenspel tussen gemeenten, waterschappen en provincie. Laten we samen die zoektocht aangaan, te beginnen op 18 september. Want: bodemsystemen houden niet op bij de gemeentegrenzen en sommige taken van gemeenten, waterschappen en provincie vragen om een samenhangende gebiedsaanpak. 

Kennissessie bodem en ondergrond voor bestuurders op 18 september
Het gesprek over de bovenstaande samenwerking en samenhang, willen we vormgeven door een bestuurlijke bijeenkomst te organiseren op 18 september over de Omgevingswet en bodem. De logistieke organisatie van de bijeenkomst ligt in handen van de provincie Noord-Brabant. De inhoudelijke organisatie en voorbereiding is een samenspel tussen de Brabantse omgevingsdiensten, de provincie en enkele gemeenten, in het kader van het kennisproject ‘Samen de diepte in’, van het Uitvoeringsprogramma dat uitwerking geeft aan het bestuurlijk nationale convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. 

Programma doorkijkje
Onder leiding van dagvoorzitter Steven Adriaansen, burgemeester van Woensdrecht, gaan we in een plenair gedeelte (webinar) dieper in op zowel de inhoudelijke uitdagingen, gepresenteerd door Erik Heskes (programmamanager ondergrond bij de provincie), als de governance vraagstukken, toegelicht door Lambert Verheijen (dijkgraaf waterschap Aa & Maas). Hierna volgt een gesprek in de studio, waaraan we u via peilingen laten deelnemen. In het tweede gedeelte onderzoeken we in kleine groepen, op een interactieve manier, schurende situaties uit onze provincie. En nemen we de uitkomsten van deze gesprekken mee in het sluitstuk, waarbij we de vraag ‘wat doen we lokaal en wat doen we samen?’ centraal stellen.

Praktische informatie
Gezien de corona-maatregelen, zal de bijeenkomst online plaatsvinden op 18 september van 9.30-11.30 uur. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link. De aanmelding sluit op 4 september 2020. Het volledige programma en informatie omtrent de online faciliteiten, volgt op korte termijn.