Bodem en ondergrond in de Omgevingswet – wat adviseren we Nederland?

Het project ‘Samen de diepte in’ heeft als doel om gezamenlijk stappen te zetten bij de integratie van het onderdeel bodem & ondergrond onder de Omgevingswet. Gezien het feit dat de Omgevingswet streeft naar een integrale benadering van de totale fysieke leefomgeving in relatie tot het invullen van uiteenlopende maatschappelijke belangen, is dit geen eenvoudige opgave. Het is dan essentieel om van elkaar te blijven leren, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en men elkaar kan enthousiasmeren. Met dat in het achterhoofd organiseerde het team van SDDI op donderdag 6 februari 2020 een bijeenkomst met als thema: ‘wat adviseren we Nederland en welke tips geven we elkaar?’.

Het verslag van deze dag is hier terug te lezen.