Als afsluiting van onze werkzaamheden in de regio Gelderland, zijn voor vijf verschillende regio’s binnen de provincie snelkookpansessies gehouden. Tijdens deze snelkookpansessies zijn we samen met de deelnemers in een bepaald onderwerp gedoken om met een gerichte sessie antwoord / ondersteuning te geven aan bepaalde vragen/thema’s. Via onderstaande links zijn de verslagen van de sessies uit de deelnemende regio’s terug te lezen. Momenteel wordt gewerkt aan een overkoepelend artikel. Zodra dit gepubliceerd is wordt dit uiteraard op onze website gedeeld.