In relatie met project Samen de diepte in is een studie uitgevoerd door NETICS en Deltares over circulair baggerbeheer. In dit project circulair baggerbeheer wordt een instrument ontwikkeld om te kunnen toetsen op welke wijze bagger zo goed mogelijk circulair afgezet dan wel verwerkt kan worden. Dit instrument wordt getest in drie casussen. Het resultaat is een praktische model en handreiking voor circulair baggerbeheer, die hier is te downloaden.