archives

Toelichting Unity is een game engine waarbij in 2D en 3D computer games, animaties en visualisaties kunnen worden gemaakt door middel van 3D modellen, shaders en scripting. Je kunt Unity inzetten voor realistische weergave van de werkelijkheid, zoals door een omgeving lopen of het bekijken van effecten op een 3D representatie van een stad of [...]

Meer lezen  

Toelichting ArcGis is een type GIS-software (GIS staat voor geografisch informatiesysteem). Hiermee kunnen onder andere ondergrond-gegevens in beeld gebracht, bewerkt en geanalyseerd worden. Dat kan in de vorm van kaarten, maar ook bijvoorbeeld in de vorm van 3D modellen. ArcGIS bevat een groot aantal modules waarmee verschillende typen data bekeken en geanalyseerd worden. Vanaf ArcGIS Pro [...]

Meer lezen  

Toelichting QGIS is een een open source geografisch informatiesysteem (GIS). Hiermee kunnen geografische, dus ook ondergrond-gegevens in beeld gebracht, bewerkt en geanalyseerd worden. Eigenaar QGIS / open source Dimensie 1D/2D Schaalniveau Gemeente / Regio / Wijk / Straat Externe link naar de tool https://qgis.org/en/site/

Meer lezen  

Toelichting Adobe Illustrator is vectorgebaseerde grafische software waarmee je illustraties kunt maken en bewerken. Adobe Illustrator is een computerprogramma dat wordt gebruikt voor het maken van vectorafbeeldingen. Daarmee zit het qua gebruik tussen dat van een beeldverwerkingsprogramma en een CAD-programma. Het kan gebruikt worden voor het maken van illustraties van de ondergrond, of voor het [...]

Meer lezen  

Toelichting Deze methodiek is ontwikkeld door het consortium DNA van de stad en omgeving, lees verder via de link. Dit consortium heeft onderzocht hoe je de vele beschikbare data en informatie uit de bodem- en ondergrondsector toegankelijk kunt maken in de klimaatsector. In de methode worden verschillende DNA-lagen in de ondergrond van de stad onderscheiden. [...]

Meer lezen  

Toelichting De Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Naast kaarten die recente ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen in de natuur en [...]

Meer lezen  

Toelichting Bodemenergie is de verzamelnaam voor verschillende technieken die gebruik maken van de ondiepe ondergrond om warmte in op te slaan en te onttrekken. Met behulp van de WKOtool kan de gebruiker zien waar open/gesloten bodemenergiesystemen zijn geregisteerd en in hoeverre een open/gesloten bodemenergiesysteem kan worden aangelegd op een wikkelkeurige locatie. Het toepassen hangt af [...]

Meer lezen  

Toelichting Het BROloket is een kaartapplicatie die toegang biedt tot de grootste database van de Nederlandse ondergrond. Voor een reconstructie van de Nederlandse ondergrond maakt het BROloket gebruik van diverse modellen, te weten DGM v2.2, REGIS II v2.2 en GeoTOP v1.4. Het BRO Digitaal Geologisch Model (DGM) is een regionaal lagenmodel van de Nederlandse ondergrond [...]

Meer lezen  

Toelichting Met iMOD kunnen interactieve 2D en 3D analyses en visualisaties van de ondergrond en grondwaterstromingen worden gemaakt. iMOD is een eenvoudig te gebruiken grafische gebruiksinterface, welke grote grondwatermodelleringen van MODFLOW en geo-editing van de ondergrond visualiseerd. De opzet van iMOD (https://oss.deltares.nl/web/imod/approach) Eigenaar Deltares Dimensie 2D/3D Schaalniveau Straat/wijk Externe link naar de tool https://www.deltares.nl/en/software/imod/

Meer lezen  

Toelichting De Klimaateffectatlas is een verzameling kaarten en statistieken (kaartverhalen) over de mogelijke klimaatveranderingen en de effecten van die veranderingen op Nederland. De atlas behandelt vier bedreigingen: overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte voor scenario's voor de situatie in nu en 2050. Tot slot staan er ook kaarten in die context geven, zoals bodemkaarten en kaarten [...]

Meer lezen