Toelichting

QGIS is een een open source geografisch informatiesysteem (GIS). Hiermee kunnen geografische, dus ook ondergrond-gegevens in beeld gebracht, bewerkt en geanalyseerd worden.

Doel

In beeld brengen, bewerken en analyseren van geografische ondergrond-gegevens

Eigenaar

QGIS / open source

Opgaven

Klimaatadaptatie / Bodemkwaliteitszorg / Energietransitie / Infra / Woningbouw

Dimensie

1D/2D

Type tool

Software

Schaalniveau

Gemeente / Regio / Wijk / Straat

Dynamiek

Statisch / Dynamisch