Toelichting

De Klimaateffectatlas is een verzameling kaarten en statistieken (kaartverhalen) over de mogelijke klimaatveranderingen en de effecten van die veranderingen op Nederland. De atlas behandelt vier bedreigingen: overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte voor scenario’s voor de situatie in nu en 2050. Tot slot staan er ook kaarten in die context geven, zoals bodemkaarten en kaarten die een indruk geven waar kansen liggen.

De kaartlezer (https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/)
Doel

Het in beeld krijgen van de fysische gevolgen van klimaatverandering en de impact ervan op mens en leefomgeving.

Eigenaar

Stichting Climate Adaptation Service (CAS) en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Opgaven

Gezonde slimme stad | Klimaatverandering | Mobiliteit en transport | Water | Landelijk gebied

Dimensie

2D

Type tool

Kaartapplicatie

Schaalniveau

Gemeente/regio

Dynamiek

Statisch

Externe link naar de tool

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/

Bodemdalingsvoorspellingskaarten (https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/bodemdalingsvoorspellings-kaarten)
Effecten van droogte op natuur (https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/droogtegevoeligheid-natuur)
Een kaart gemaakt met GIS Software. Gemiddeld laagste grondwaterstand, en hoe dat verschilt in 2050 (https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/laagste-grondwaterstanden)

Voorbeeldprojecten

Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal

Door klimaatverandering is het waarschijnlijk dat het ook in de regio Rijk van Maas en Waal vaker te nat, te droog en te heet zal gaan worden. Deze ArcGIS storymap gebruikt materiaal van de Klimaateffectatlas.