Toelichting

ArcGis is een type GIS-software (GIS staat voor geografisch informatiesysteem). Hiermee kunnen onder andere ondergrond-gegevens in beeld gebracht, bewerkt en geanalyseerd worden. Dat kan in de vorm van kaarten, maar ook bijvoorbeeld in de vorm van 3D modellen. ArcGIS bevat een groot aantal modules waarmee verschillende typen data bekeken en geanalyseerd worden.

Vanaf ArcGIS Pro versie 2.6 zijn er nieuwe mogelijkheden om de ondergrond te analyseren. In deze versie kunnen namelijk voxels bekeken en geanalyseerd worden. Voxels zijn lagen die multidimensionale ruimtelijke en temporele informatie kunnen bevatten. Ze zijn gebaseerd op volumetrische gegevens die zijn opgeslagen in een netCDF-bestand.

Doel

In beeld brengen, bewerken en analyseren van ondergrondgegevens

Eigenaar

ESRI

Opgaven

Klimaatadaptatie / Bodemkwaliteitszorg / Energietransitie / Infra / Woningbouw

Dimensie

1D/2D/3D/4D

Type tool

Software

Schaalniveau

Gemeente / Regio / Wijk / Straat

Dynamiek

Statisch / Dynamisch