Toelichting

Unity is een game engine waarbij in 2D en 3D computer games, animaties en visualisaties kunnen worden gemaakt door middel van 3D modellen, shaders en scripting. Je kunt Unity inzetten voor realistische weergave van de werkelijkheid, zoals door een omgeving lopen of het bekijken van effecten op een 3D representatie van een stad of wijk. Maar je kunt Unity ook inzetten voor een iets abstractere weergave van een probleem, de focus op het hoofdonderwerp te houden en gebruikers interactief informatie te laten zoeken. Door de mogelijkheid om verschillende spelvormen te programmeren en in te zetten kun je voor elke visualisatie of interactieve omgeving een bepaalde beleving kiezen.

Een voorbeeld van een 3D omgeving -ontwikkelt in Unity- is de pilot van Ondergrond InZicht in gemeente Zwolle. Stills (afbeeldingen) uit de 3D animatie staan hieronder, waarin de waterhuishouding wordt vergeleken, met en zonder het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Lees verder op de pagina over pilots.

Doel

Het creëren van levensechte 2D en 3D omgevingen.

Eigenaar

Unity

Opgaven

Klimaatadaptatie / Energietransitie / Infra / Woningbouw

Dimensie

2D/3D

Type tool

Software

Schaalniveau

Gemeente / Regio / Wijk / Straat

Dynamiek

Dynamisch