Nieuwe tool signaleert kansen en bedreigingen van de ondergrond

bron: Zoetermeer nieuws

Signaleringskaarten maken de bodem en ondergrond van Zuid-Holland inzichtelijk. Dit helpt gemeenten en partners slimme keuzes te maken bij ruimtelijke planvorming.

De ‘Signaleringskaarten Bodem en Ondergrond’ signaleren en agenderen belangrijke aspecten van de bodem en ondergrond in ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Het thema ondergrondse infrastructuur is recent toegevoegd. Op de kaarten is onder meer te zien waar gasleidingen, warmtenetten, rioleringsbuizen en buisleidingen liggen, op welke termijn deze aan vervanging toe zijn, of wie de eigenaar is. Veelal bekende data, maar nu bij elkaar gebracht en vertaald in 1 begrijpelijke en toegankelijke tool.

Gasleidingen en bodemdaling
Met dit inzicht kan er gemakkelijker slimme keuzes gemaakt worden bij ruimtelijke ontwikkeling. Interessant voor de vraag welke wijk het eerst van het aardgas af moet, of welke partners betrokken moeten worden bij vernieuwing van de openbare ruimte. Via de warmtenetkaart is te zien waar een logische aansluiting te maken is.

Eerder is bodemdaling opgeleverd. Een totaalkaart signaleert de bodemdalingsgevoeligheid en deelkaarten maken de problematiek inzichtelijk. Door bij boven- en ondergrondse ontwikkelingen rekening te houden met factoren als ‘stabiliteit’ en ‘draagkracht’ kan onverwachtse overlast in de toekomst worden voorkomen.

Bekijk de kaarten via deze link