Verslag Bodembreed sessie Ondergrond en Omgevingswet ervaringen uit de praktijk

Op donderdag 16 mei vond het symposium Bodembreed plaats. Vanuit ‘Samen de diepte in’ zijn twee deelsessies verzorgd over bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Een kort verslag van de middagsessie ‘Bodem en ondergrond in de Omgevingswet – ervaringen uit de praktijk’ is te downloaden op deze pagina.