Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst op een toepasselijke locatie. De locatie ‘GoudAsfalt’, is een voormalige industriële locatie met een erfenis in de bodem én een pilot in de omgevingswet. In opeengestapelde containers gingen we aan de slag. Ambtenaren en ambassadeurs van de gemeenten in Midden-Holland spraken over drie belangrijke opgaven in het gebied: energie, klimaat en biodiversiteit. Uit de bijeenkomst bleek dat iedere opgave ruimte in het gebied nodig heeft, ook ondergrondse. Maar de optelsom van deze ruimte-claims baart zorgen, nog los van de technische en maatschappelijke haalbaarheid van de afzonderlijke opgaven. Werk aan de winkel dus. En dat werken gaan we met elkaar doen. Het komend najaar maken we daar een begin aan met onder andere een casus over energiesystemen in de ondergrond in Gouda en een ondergrondvisie voor Waddinxveen.