De regio Twente heeft onlangs een zeer fraai vormgegeven atlas uitgebracht. De Atlas is het resultaat van ontwerpers, planologen en beleidsmedewerkers van de veertien Twentse gemeenten. Er is veel data verzameld en verwerkt in kaarten, grafieken en infographics. De atlas gaat in op diverse thema’s, zoals ondergrond, circulaire economie, energie, voedsel & landbouw en nog veel meer. De kaarten en data dienen ook als fundament voor ambtenaren en beleidsmakers en kunnen goed worden ingezet bij het maken van bijvoorbeeld de Omgevingsvisie. Via onderstaande link kunt u de digitale versie van de atlas doorbladeren. https://issuu.com/muststedebouw/docs/atlas_twente